2011. augusztus 14., vasárnap

VIII. Henrik
Fordította: Weöres Sándor…a vihar
a béke gyönge leplét elsodorva
kitörni készül.Súlyos titok. Erős lélek viselje,
Ki némán őrzi.Hisz nő-szépséged, nő-szíved van, így hát
Uralkodásra, gazdagságra vágysz,
És őszintén megvallva, jó is az;
Ha nem kényeskedsz: mind e nagyszerűt
A lelkiismeret lágy kecskebőre
Bevenné – kezdd csak nyújtani.Ez a kétely
Értelmem érző mélyéig hatolt,
Belém hasított, rettentő erővel,
Feldúlta keblem. Így nyitott utat
Az óvatosság és tartózkodás
Sok kínzó gondnak…Hallgatták, hogy cseng a dal:
Tengerár és szélvihar
Fejet hajtott, elpihent.
Ének, édes hatalom:
Tőle minden fájdalom
Mély álom, vagy síri csend.…az igazság nyíltságot szeret…A király szíve megcsókolja az
Alázatot, de gőgös lélek ellen
Felfúvódik, viharrá szélesül.Elértem végre nagyságom zenitjét,
Most delelő dicsőségem magasáról
Lejtőre jutok, lesiklom. Zuhanok,
Miként a fényes hulló csillag este
És ember sose lát.Isten veled örökre, nagyság!
Ez ám az ember-sors: egy nap kizöldel
Reményünk bokra, másnap beborítják
A méltóság tüzes virágai,
Harmadnap jő a dér, a gyilkos, orvul;
És míg az ember érzi, biztosan,
Hogy zsendül, érik: elpusztul töve
S lehull, mint én. Mivégre bátorodtam,
Mint hólyagon úszó, balga kisfiú,
Sok nyáron át a dicsőség tengerére,
Nyugodt vízen túl, felfújt büszkeséggel,
Mely végül elpukkant és itt hagyott,
Fáradtan, nyűgtől vénen, a vad ár
Hatalmában, mely el fog nyelni végre.
Világ hiú pompája, hogy gyűlöllek!
Most szívem újból nyílik. Nyomorult a
Szegény ember, ha királyok kegyén csügg!
Mit ér ez a mosoly, mit úgy kívánunk?
A fejedelem kegyelme és dühe
Több kínt ád, mint a nő, vagy a háború,
Ki itt hull, úgy hull, mint Lucifer:
Ne reméljen többé.Ó, jó uram, későn jön a vigasz,
Mint kegyelem kivégzés után.
E gyengéd balzsam meggyógyított volna,
De most már nem használ, csak az imádság.Mondd meg barátodnak: vajon miért
Jársz ilyen késő éjszaka? Oly ügy,
Mely kísértetként, éjfélkor bolyong,
Ádázabb fajta, mint a nappal is
Intézhető.Tüzet szítottatok s most benne égtek,
Magatok kerestétek, úgy kell néktek.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése